KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Advokatbistand

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

 

Køb en Ejeraftale:

(Ejeraftale for et ApS)

(Ejeraftale for et A/S)

Ejeraftaler

Grundlæggende er ejeraftalen en kontrakt som indgås mellem et selskabs ejere med henblik på fastlæggelse og regulering af det fælles ejerforhold.

Ethvert spørgsmål om aftalens gyldighed eller om overholdelsen af de vilkår, der er nedfældet i ejeraftaler, kan indbringes for domstolene eller gøres til genstand for voldgift, såfremt dette er valgt.

Når man som ejer indgår fælles ejerskab med andre, bør man oprette en ejeraftale, der regulerer følgende forhold:

1.   Formål og omfang
2.   Ejerforhold
3.   Kapitalgrundlag
4.   Ledelse
5.   Revisor
6.   Udbytte
7.   Overgang af kapitalandele i selskabet - generelle regler
8.   Opsigelse af ansættelsesaftale m.v.
(9.  Misligholdelse af markedsføringsforpligtelse)
10. Forkøbsret
11. Udløsning af køberet og modkøbsret
12. Medsalgspligt og -ret
13. Likvidation
14. Fordeling af sager/opgaver
15. Konkurrerende virksomhed under ejerskab
16. Konkurrerende virksomhed efter ejerskabets ophør
17. Udvidelse af medejerkredsen
18. Forsikringer
19. Skilsmissesæreje
20. Misligholdelse
21. Ændring i ejeraftalen
22. Tvister
23. Underskrifter